Hea sadama esindaja!

Täname, et olete valmis andma oma panuse Eesti sadamate hetkeolukorra ja tulevikuplaanide kaardistusele Kliimaministeeriumi poolt korraldatud hanke raames .

Hankel on kaks eesmärki:

  1. Kaardistada Eesti sadamate investeeringute vajadused tulenevalt Euroopa kliimapaketile „Eesmärk 55“.
  2. Luua innovatiivne laevaehituse ja -remondi keskuse mudel, kus oleks võimalik ka alustatavatel tehnoloogiaettevõtjatel vajadusel väiksemaid projekte läbi viia. Uue mudeli väljatöötamine võimaldab väiksematel ettevõtetel saada ilma suurte investeeringuteta võimalusi rahvusvahelisele turule sisenemiseks, olles niiviisi iduettevõtete kasvulava. Lisaks tuleb uuringu käigus ära kaardistada potentsiaalsed laevaremondi- ja ehituse tehaste uued asukohad (sh kuivdokkimise võimekuse asukohad) ning hinnata Eesti laevatehaste rohetehnoloogiatele üleviimise ja laevade ümberehitamise võimekust, sest selle puudumine mõjutab oluliselt Eesti laevanduse emissioonide langetamist ja kliimaeesmärkide saavutamist.

Teie poolt antud sisendinfo raames saame hea ettekujutuse sadama hetkeseisust ning edasistest plaanidest. Vastuste põhjal valmistame ette sisulised küsimused süvaintervjuu läbiviimiseks.

Tagame küsimustikuga esitatud andmete konfidentsiaalsuse. Andmeid kasutatakse ainult uurimistöö eesmärgil. Vastaja isikuandmeid ei jagata kolmandate isikutega ilma vastaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Küsimustiku täitmiseks kulub ca 10-15 minutit.

Kui teil tekib küsimusi või soovite lisainformatsiooni, siis võtke meiega ühendust e-postil hello@wbcons.ee

NB!: Küsimuste vahel liikumiseks kasuta nooli, mis asuvad iga küsimuse all.