Kliimaministeeriumi retrofit hub uuring

Hea laevaehitus sektori ettevõtte esindaja!

Täname, et olete valmis andma oma panuse Kliimaministeeriumi poolt tellitud uuringus.

Kliimaministeerium tugineb uuringu tulemustele, et töötada välja konkreetseid meetmeid ja teha teadlikke otsuseid investeeringute vajadusest laevade ümberehituskeskuse (nn retrofit hub) rajamisel.

Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti sadamate investeeringute vajadused tulenevalt Euroopa kliimapaketile „Eesmärk 55“ (edaspidi kliimapakett) ning luua innovatiivne laevaehituse ja -remondi keskuse mudel, kus oleks võimalik ka alustatavatel tehnoloogiaettevõtjatel vajadusel väiksemaid projekte läbi viia. Uue mudeli väljatöötamine võimaldab väiksematel ettevõtetel saada ilma suurte investeeringuteta võimalusi rahvusvahelisele turule sisenemiseks, olles niiviisi iduettevõtete kasvulava. Lisaks tuleb uuringu käigus ära kaardistada potentsiaalsed laevaremondi- ja ehituse olemasolevad ja potentsiaalsed uued asukohad (sh kuivdokkimise võimekuse asukohad). Samuti tuleb uuringu käigus hinnata Eesti laevatehaste rohetehnoloogiatele üleviimise ja laevade ümberehitamise võimekust, sest selle puudumine mõjutab oluliselt Eesti laevanduse emissioonide langetamist.

Mõisted:
a) rerofit hub – laevade ümberehituskeskus, kus pakutakse teenuseid laevade moderniseerimiseks ja ümberehitamiseks, et muuta laevad keskkonnahoidlikumaks ja energiatõhusamaks.
b) rohetehnoloogia – toode/teenus, mis on loodud keskkonna säästmiseks ja keskkonnamõjude vähendamiseks.


Tagame küsimustikuga esitatud andmete konfidentsiaalsuse. Andmeid kasutatakse ainult uuringu eesmärgil. Vastaja isikuandmeid ega uuringus antud infot ei jagata kolmandate isikutega ilma vastaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Küsimustiku täitmiseks kulub ca 20-25 minutit.

Kui teil tekib küsimusi või soovite lisainformatsiooni, siis võtke meiega ühendust e-postil mariliis@wbcons.ee

NB!: Küsimuste vahel liikumiseks kasuta nooli, mis asuvad iga küsimuse all.